پرسپولیس

 • پدیده0 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس3 - 0فولادپایان یافته
 • استقلال خوزستان0 - 0پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس0 - 0نفت مسجدسلیمانپایان یافته
 • صنعت نفت1 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس2 - 1نساجی مازندرانپایان یافته
 • پرسپولیس1 - 0سپیدرود رشتپایان یافته
 • استقلال0 - 0پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس2 - 1پیکانپایان یافته
 • سایپا1 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس1 - 0ذوب آهنپایان یافته
 • سپاهان1 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس0 - 0تراکتورسازیپایان یافته
 • ماشین سازی تبریز0 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس3 - 1پارس جنوبی جمپایان یافته
 • پرسپولیس2 - 0پدیدهپایان یافته
 • فولاد2 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس2 - 0استقلال خوزستانپایان یافته
 • نفت مسجدسلیمان0 - 0پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس1 - 0صنعت نفتپایان یافته
 • پرسپولیس1 - 0صنعت نفتپایان یافته
 • نساجی مازندران1 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • سپیدرود رشت1 - 3پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس1 - 0استقلالپایان یافته
 • پیکان0 - 2پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس3 - 2سایپاپایان یافته
 • ذوب آهن0 - 0پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس0 - 0سپاهانپایان یافته
 • تراکتورسازی1 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس1 - 1ماشین سازی تبریزپایان یافته
 • پارس جنوبی جم0 - 1پرسپولیسپایان یافته
 • پرسپولیس - السدشروع نشده
 • الاهلی عربستان - پرسپولیسشروع نشده
 • پرسپولیس - الاهلی عربستانشروع نشده