برنامه مسابقات | بوندسلیگا

بوندسلیگا
  • بایرلورکوزن - مونشن گلادباخشروع نشده
  • وردربرمن - فرایبورگشروع نشده
  • دوسلدورف - کلنشروع نشده
  • اینتراخت فرانکفورت - بایرن مونیخشروع نشده
  • آگزبورگ - شالکه ۰۴شروع نشده
  • لایپزیک - ماینتسشروع نشده
  • هافنهایم - پادربورنشروع نشده
  • یونیون برلین - هرتابرلینشروع نشده
  • بورسیا دورتموند - وولفسبورگشروع نشده