بازی سمپدوریا - فروزینونه

سمپدوریا
0 - 1
فروزینونه
اطلاعاتی وجود ندارد.