بازی آُث میلان - کالیاری

آُث میلان
3 - 0
کالیاری
اطلاعاتی وجود ندارد.