بازی آتالانتا - اسپال

آتالانتا
2 - 1
اسپال
اطلاعاتی وجود ندارد.