بازی هانوفر - نورنبرگ

هانوفر
2 - 0
نورنبرگ
اطلاعاتی وجود ندارد.