بازی وردربرمن - آگزبورگ

وردربرمن
4 - 0
آگزبورگ
اطلاعاتی وجود ندارد.