بازی پاری سن ژرمن - بوردو

پاری سن ژرمن
1 - 0
بوردو
اطلاعاتی وجود ندارد.