بازی فاینورد - خرافشاپ

فاینورد
4 - 0
خرافشاپ
اطلاعاتی وجود ندارد.