بوندسلیگا

بوندسلیگا
 تیممسابقاتبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1لایپزیک33009279
2بایرن مونیخ321011387
3وولفسبورگ32106247
4بایرلورکوزن32106337
5بورسیا دورتموند32019546
6فرایبورگ32017346
7اینتراخت فرانکفورت32014316
8مونشن گلادباخ31114404
9هافنهایم31113304
10شالکه ۰۴31113304
11یونیون برلین311146-24
12دوسلدورف310256-13
13وردربرمن310268-23
14کلن310246-23
15پادربورن301247-31
16آگزبورگ301249-51
17هرتابرلین301228-61
18ماینتس3003212-100