اردویسه

اردویسه
 تیممسابقاتبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
3فاینورد24144652232946
4آلکمار24134751213043
5ویتسه آرنهایم24116744123239
6اوترخت2410684173436
7هراکلس241121142-54735
8خرونینگن24941130-43431
9هیرنفین2479853-15430
10ونلو24851131-124329
11ویلم تیلبورگ24841237-94628
12دن هاخ24771033-154828
13سیتارد24751240-165626
14اکسلسیور24751232-245626
15زوله23741227-123925
16امن24661228-285624
17خرافشاپ24641426-265222
18ناک بردا24451523-335617